Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 28 juni 2017

Kommentar till artikel i TÅ 25 juni ang Spjutegården och utvecklingsarbetet på Murberget

Länsmuseets uppsägning av hyresavtalet med Spjutegården – ett klargörande

Museet har sedan ett par år tillbaka inlett ett omfattande utvecklingsarbete för att bli framtidens museum, där vi vill bidra till samhällets utveckling genom kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Det innebär en genomgripande översyn där vi ser över hela verksamhetens uppdrag och inriktning utifrån de verksamhetsdirektiv som finns, den nya museilag som träder i kraft 1 juli samt de idéer som finns i vår verksamhet om vad ett riktigt bra länsmuseum är och kan vara.

Visionen är ett modernt, samtidsaktuellt museum som utifrån hållbarhet, tillgänglighet och mångfald arbetar medvetet och professionellt med att göra vårt gemensamma kulturarv angeläget för alla, och vi vill därmed bli den centrala mötesplatsen och besöksmålet för kultur och kulturarv i Härnösand och Västernorrland. För ett länsmuseum innebär det förstås högkvalitativa, kunskapsbaserade och allsidiga utställningar och program. För ett friluftsmuseum, som vi också är, innebär det att erbjuda spännande upplevelser om vårt gemensamma kulturarv, i historisk miljö, med samtidsaktuella frågeställningar. Vi har fått positiv uppmärksamhet för sommarens arrangemang på Murberget, t.ex. nu senast vår textilutställning Textilt arv – då, nu, sen? och för såväl nationaldags- som midsommarfirande, vilket visar att vi är på god väg framåt.

Eftersom översynen och framtidsarbetet är genomgripande ser vi också över restaurangverksamheten på området, som förstås också ska vara en del i den helhetsupplevelse vi vill erbjuda besökaren. Restaurangen ska spegla verksamheten på länsmuseet och erbjuda ett mervärde till upplevelserna på museet, våra utställningar och våra övriga program. På samma sätt ska länsmuseets verksamhet erbjuda ett mervärde till restaurangens gäster.

De nuvarande restauratörerna har drivit Spjutegården sedan 2000. Uppsägning av de nuvarande hyresgästerna initierades för över ett år sedan, av förra museichefen Eva Carron, som ett led i utvecklingsarbetet och för att justera och uppdatera utgångspunkterna för ett avtal. Avtalet är uppsagt per den 28 februari 2018.

Länsmuseet kommer under hösten att välkomna alla driftiga entreprenörer med erfarenheter och ambitioner att lämna anbud, inklusive nuvarande hyresgäst. I kravställningen kommer vi att vilja se ett tätt samarbete med länsmuseet och vill gärna kunna utveckla specifika teman och erbjuda gemensamma upplevelsepaket tillsammans med fokus på kulturarv. Vi ser med nödvändighet att perspektiv av hållbarhet, mångfald och tillgänglighet måste beaktas. Närproducerat, ekologiskt och att all mat ska lagas från grunden bör vara en del av kravställningen. Och eftersom länsmuseet aktivt tagit ställning för att vara en del av Fairtrade City Härnösand, är även Fairtrade en utgångspunkt. Många andra aspekter kommer förstås också tas med i förfarandet, och självklart kommer husmanskost inkluderas i konceptet så länge övriga krav uppnås.

Vi vill också passa på att göra några förtydliganden gällande tillfarten till museiområdet och Spjutegården. Den avstängda Murbergsvägen är inte någon officiell infart till museiområdet. Det är sedan länge Hamnleden som ska nyttjas för biltrafikanter. Avstängningen är ett led i vårt utvecklingsarbete utifrån tillgänglighet och museiupplevelse, och ska ses som en tydlig förbättring för de besökare som kommer till oss och till Spjutegården som gång- och cykeltrafikanter. I utvecklingspaketet ingår också att se till att få en busslinje till länsmuseet, något vi hoppas kan bli verklighet sommaren 2018. Först då blir museet verkligt tillgängligt för alla.

Avslutningsvis vill jag betona att besökaren är viktigast för oss. Jag vill önska alla hjärtligt välkomna till Murberget länsmuseet Västernorrland i sommar och hoppas vi kan erbjuda en riktigt fin upplevelse!

Mvh

Jenny Samuelsson, länsmuseichef, 2017-06-27

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera