Rapporter och uppsatser


Nora Kyrka: Fuktsanering. rapport 2014:8

Titel
Nora Kyrka: Fuktsanering. rapport 2014:8

Beskrivning
Fuktangripna utrymmen har åtgärdats i Nora kyrka under 2013/14. Entreprenör har varit Corvara Industri & Skadeservice med lokalkontor i Lunde. Thomas Norberg, Corvara, har upprättat skadebesiktning av med åtgärdsförslag ("Fuktutredning med åtgärdsförslag" Vinter/Vår 2013). Snickare har varit Torbjörn Berglund i Nora. Byggarbeten har skett utan kontakt med antikvarie, eftersom detta ej krävdes enligt länsstyrelsens tillstånd till saneringen 2013-12-19 dnr. 433-4121-13. Församlingen har själv genom entreprenören dokumenterat arbetet enligt länsstyrelsens villkor. På församlingens uppdrag gjordes 2014 05 28 en antikvarisk besiktning av det slutförda arbetet. Entreprenörens foton under arbetets gång bilägges denna rapport.

Datum
2014

Ämne
-

Författare
Bodil Mascher

URL
https://collectiveaccess.murberget.se/media/ylm_ca_system/images/1/9/3/0/2035_ca_object_representations_media_193007_original.pdf

 


 

Per Ulin

bibliotekarie
  0611-886 33
  per.ulin@murberget.se

Skriv ut  Skriv ut


Information


I registret finns ca 1200 rapporter. En stor del av dessa går att ladda ner i pdf-format.

Nya rapporter skannas och läggs in kontinuerligt.

Om du känner till rapporter som inte finns i registret, eller om du har en rapport som inte finns hos oss i digital form, hör gärna av dig!


Sök


Du kan göra urval på år, plats, författare och ämne.


Eller sök i registret via Google