Rapporter och uppsatser


Sättna begravningsplats: Restaurering av stigport. Rapport 2014:18.

Titel
Sättna begravningsplats: Restaurering av stigport. Rapport 2014:18.

Beskrivning
Sättna socken omnämns redan i sexårsgärden 1314 dvs. ärkestiftets insamling av skattemedel, som skulle gå till påvestaten. En kyrka i trä byggdes 1651, som lär ha legat vid nuvarande prästgård. Till gamla kyrkan hörde även en klockstapel. Gamla kyrkan revs på 1750- talet. Nuvarande kyrka har rektangulärt långhus med västtorn och ljusa slätputsade fasader. Det koppartäckta tornet har karnisformad huv med kors. Invändigt har kyrkan ett tunnvälvt tak och brädgolv. Predikstolen i norr tillverkades 1747 av Gottlob Rosenberg, Stockholm, som även gjorde altarringen. Kyrkan som byggdes 1742 hade korsvirkesstomme av trä och tegel, enligt Abraham Hiilphers, som reste förbi ungefär vid samma tid. Den hade åttkantig plan och långhuset hade tresidigt avslutat kor och torn i väster med spånklädd huv. Invigningen av kyrkoherden J. L. Huss skedde först 1748. Byggmästare var Sam Hasselberg, Stockholm. 1862 reparerades kyrkan. 1909 - 10 förlängdes kyrkan med en fjärdedel i väster. Då byggdes även västtornet i tegel. Gamla sakristian byggdes om till kor och en ny sakristia tillkom i tegel. På planen ovan (tryckt 1939) ser man även ett tillbyggt arkiv norr om sakristian. På 1950- talet skedde nästa stora ombyggnad, då kyrkan fick sitt nuvarande utseende med tresidig avslutning i öster. 1990 skedde den senaste ut- och invändiga restaureringen. Kyrkogården omgärdades tidigare aven kallmurad bogårdsmur, som delvis finns kvar i öster, söder och norr. Ett svartmålat smides staket uppfört 1951-52 har ersatt muren i väster. Gravkapellet utanför bogårdsmuren byggdes 1925.

Datum
2014

Ämne
-

Författare
Bodil Mascher

URL
https://collectiveaccess.murberget.se/media/ylm_ca_system/images/1/9/3/0/81481_ca_object_representations_media_193025_original.pdf

 


 

Per Ulin

bibliotekarie
  0611-886 33
  per.ulin@murberget.se

Skriv ut  Skriv ut


Information


I registret finns ca 1200 rapporter. En stor del av dessa går att ladda ner i pdf-format.

Nya rapporter skannas och läggs in kontinuerligt.

Om du känner till rapporter som inte finns i registret, eller om du har en rapport som inte finns hos oss i digital form, hör gärna av dig!


Sök


Du kan göra urval på år, plats, författare och ämne.


Eller sök i registret via Google