Rapporter och uppsatser


Timrå kyrka: Konvertering av värmesystem. Rapport 2011:2.

Titel
Timrå kyrka: Konvertering av värmesystem. Rapport 2011:2.

Beskrivning
Timrå kyrka invigd år 1796 har rektangulärt långhus med västtorn och kor och sakristia i öster, taken är avtäckta med kopparplåt. Tornet avslutas med en rund lanternin av åtta träkolonner och kupoltak som kröns av ett kors. De vita fasaderna är slätput•s ade med grå slätputsad sockel. Stommen utgörs av gråsten med tegel i fönster- och dörromfattningar. Huvudentren är i västtornet, mitt på södra långfasaden finns en igensatt dubbelport insatt i nedre delen av ett tidigare fönster. Tillbyggnader på norr- och sydsidan om tornet; på norra sidan med entre till trapphus brandtrappa och hiss med personalingång mot väster och wc för rörelsehindrade i söder, har tillkommit år 1991. I sakristian, i vinkeln mellan långhus och sakristia, finns en sekundär tillbyggnad med ingång på södra väggen, är värmekammare (nu borta) inreddes under arkitekten Gustaf Hermanssons restaurering 1898-99. Kyrkan föregicks av en liten kyrka av gråsten från 1400-talet, som delvis revs år 1794. De östra och södra murarna och sakristian fick ingå i den nya kyrkan, efter en förlängning av den södra muren med 10,1 aln, ca 6 meter och det mittersta fönstret på södra väggen skulle göras om till en dörröppning, enligt G. och S. Jansson (Timråjörsamling och pastorat). Kyrkan uppfördes av byggmästaren Pehr Hagmansson och ritades troligen av arkitekten Gustaf Pfeffer. Socknens bönder fick bidra med dagsverken och gråsten till uppbyggnaden. Tornets ovanliga lanternin från 1833-35 påminner om ett antikt rundtempel. Lanterninen ritades, efter obetydlig revidering vid oIÄ, av skeppsbyggmästaren E. Ab. HäggIund vid Wifsta Varv. HäggIund tillsammans med murarmästaren P. Sjölander murade upp lanterninen. Under korväggens sken arkitektur från 1851, troligtvis av Gustaf Mauritz Kjellström och Olof Hofren förekommer även rester av äldre dekormålning under 1850- talets illusionsmåleri. Predikstolen ritades av Kjellström och Johan Adolf Hawerman, skulpterad av Olof Hofren, Kjellström assisterade även Hofren i Sköns, Styrnäs och Långsele kyrkor och målade bildfält på korväggen i Nätra kyrka år 1849 (Lindahl, Gudrun, 1977). Den skulpterade altaruppsatsen utfördes av byggmästaren Hagmansson i samband med kyrkans uppförande, altartavlan föreställande korsnedtagningen utförd 1823 kan ha målats av Pehr Sundin från Jämtland eller sonen, vem som är upphovsman är osäkert. Kyrkorummet präglas idag delvis av ett återrestaurerat 1850- tals utseende. 1950-talets omgestaltning då skenarkitekturen togs fram, altarringens och läktarbarriärens balustrar försvann och slutna bänkar återkom visar på en smakförändring. Inredningens grå kulörer i infördes också på 1950-talet.

Datum
2011

Ämne
-

Författare
Bodil Mascher

URL
https://collectiveaccess.murberget.se/media/ylm_ca_system/images/1/9/3/0/39063_ca_object_representations_media_193027_original.pdf

 


 

Per Ulin

bibliotekarie
  0611-886 33
  per.ulin@murberget.se

Skriv ut  Skriv ut


Information


I registret finns ca 1200 rapporter. En stor del av dessa går att ladda ner i pdf-format.

Nya rapporter skannas och läggs in kontinuerligt.

Om du känner till rapporter som inte finns i registret, eller om du har en rapport som inte finns hos oss i digital form, hör gärna av dig!


Sök


Du kan göra urval på år, plats, författare och ämne.


Eller sök i registret via Google