Rapporter och uppsatser


Torps kyrka: Restaurering av fasader och tak, 2012-2013 Rapport- Jamtli 2013:11

Titel
Torps kyrka: Restaurering av fasader och tak, 2012-2013 Rapport- Jamtli 2013:11

Beskrivning
Länsstyrelsen i Västernorrland gav 2011-10-17 tillstånd till tak- och fasadrestaurering av Torps kyrka (dm: 433-5676-11). Till grund för beslutet låg ett åtgärdsprogram utfört av Arenatum AB, 2011-08-02. Skador i puts och färgskikt på fasader och trasiga och sönderspruckna spån på taket föranledde restaureringen. Arbetena har utförts under 2012/2013 och genomförts som en totalentreprenad där Jämtfasad AB haft rollen som totalentreprenör. Underentreprenörer har varit - BW Måleri AB, Vanhat Talot Oy (Spåntillverkning och läggning av spån), Jim Pålsson (plåtarbeten) och Mattssons Glas från Fränsta. Antikvarisk medverkan och dokumentation har utförts av Julia Cronqvist, Jamtli. Besöksprotokoll, fotografier, ritningar och andra handlingar som rör upprustningen finns i Jamtlis arkiv Östersund den 23 september 2013

Datum
2013

Ämne
-

Författare
Julia Cronqvist

URL
https://collectiveaccess.murberget.se/media/ylm_ca_system/images/1/9/3/0/90846_ca_object_representations_media_193031_original.pdf

 


 

Per Ulin

bibliotekarie
  0611-886 33
  per.ulin@murberget.se

Skriv ut  Skriv ut


Information


I registret finns ca 1200 rapporter. En stor del av dessa går att ladda ner i pdf-format.

Nya rapporter skannas och läggs in kontinuerligt.

Om du känner till rapporter som inte finns i registret, eller om du har en rapport som inte finns hos oss i digital form, hör gärna av dig!


Sök


Du kan göra urval på år, plats, författare och ämne.


Eller sök i registret via Google