Rapporter och uppsatser


Trehörningsjö kyrka: Tak och fasadrenovering. Rapport 2013-11-18

Titel
Trehörningsjö kyrka: Tak och fasadrenovering. Rapport 2013-11-18

Beskrivning
Arnäs Gideå Trehörningsjö kyrkliga samfällighet har låtit renovera tak och fasader på Trehörningsjö kyrka. Arbetet har följt ett åtgärdsförslag upprättad av Anders Nordström 2010-10-30. Utförandeentreprenaden har Renmarks måleri AB hållit i. Som underentreprenör för putsnings- och kalkavfärgningsarbeten har Byggtjänst i Övik AB anlitats och för plåtarbeten har Wintherbygg AB anlitats. Samfälligheten hade sökt och beviljats kyrkoantikvarisk ersättning för delar av renoveringsarbetet. Samtliga moment i restaureringen har varit viktiga för kyrkans fortbestånd. Fasaderna hade puts- och avfärgningsskador, färgbortfall, krackelerad färg och uttorkat virke. Taket hade rostfläckar, färgbortfall och plåt so.m släppt. Fönstren hade både målnings- och kittskador. Arbetet med att restaurera exteriören har skett under två somrar. Långhuset renoverades under sommaren 2012 och tornet samt sockeln renoverades under sommaren 2013. Målsättningen för arbetet har varit att på ett varsamt sätt renovera exteriören med traditionella material och samma kulörer som kyrkan hade före restaureringen.

Datum
2013

Ämne
-

Författare
Annika Lindberg
Catarina Sundelin

URL
https://collectiveaccess.murberget.se/media/ylm_ca_system/images/1/9/3/0/84411_ca_object_representations_media_193033_original.pdf

 


 

Per Ulin

bibliotekarie
  0611-886 33
  per.ulin@murberget.se

Skriv ut  Skriv ut


Information


I registret finns ca 1200 rapporter. En stor del av dessa går att ladda ner i pdf-format.

Nya rapporter skannas och läggs in kontinuerligt.

Om du känner till rapporter som inte finns i registret, eller om du har en rapport som inte finns hos oss i digital form, hör gärna av dig!


Sök


Du kan göra urval på år, plats, författare och ämne.


Eller sök i registret via Google