Kurser i arkeologi

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Västernorrlands okända historia - Skogssamer på Spjutåsberget

Ungefär fem kilometer söder om Härnösands centrum finns ett välbesökt och uppskattat friluftsområde på och kring Spjutåsberget och Fälleberget. Höjderna i den starkt kuperade terrängen består av hällmark beväxt med vindpinnade tallar. Mellan de avrundade bergstopparna är krokiga dalgångar bestående av morän med inslag av lövträd eller mossbeklädda klapperstensfält. Området genomkorsas av slingrade stigar som plötslig vid kanten av en brant avgrund erbjuder hissande utsikt över havet eller avlägsna jordbruksbygder.

Lite varstans och obemärkt placerade i detta landskap finns äldre spår efter människor från en försvunnen tid som strövade omkring efter samma stigar som vi trampar idag. Spåren består av en anmärkningsvärd mängd lämningar i form av oansenliga härdar, stensträngar, murar, gropar och stenringar.

Härdarna liknar de som på andra platser anses vara anlagda och nyttjade av skogssamer. Detta antagande stöds av en karta från 1782 som visar att det fanns en ”lappkoja” inom området, vilket indikerar vidare att detta folk var ett bekant och återkommande inslag i omgivningen. Stensträngarna är ledarmar i fågelfångstanläggningar, där man snarade skogsfrågel för eget bruk eller till försäljning. Murarna är mindre skjutvärn från vilket man troligen beskattade skogsfågelbeståndet med gevär. De trattformiga groparna återfinns i klapperstensfälten och anses utgöra gropar för förvaring, troligen för de skogsfåglar som infångats i närområdet. Stenringarna är en gåta. En möjlig förklaring är att de tillkom i samband med samernas offer- och/eller religiösa riter som genomfördes i lönndom då vetskap om dessa skulle påkalla myndigheternas vrede.

Ovan skisserade framställning av lämningarna och deras kulturella tillhörighet och funktion är möjlig, dock obeprövad. Därmed planeras en arkeologisk undersökning med syfte att ta fram en kunskaps underlag med vilket man kan bättra bedöma när och varför dessa lämningar tillkom och brukades. Och av vem.

Undersökningen arrangeras av Länsmuseet Västernorrland och fornminnesföreningen Archeologia i form av en kursgrävning som äger rum vecka 28 och 29 (10-23 juli).

Kontakt:  David.Loeffler@murberget.se eller ring 070-3245298 för information och/eller för att lämna en intresse anmälan om deltagande.

Bild 1 ArkKurs DL

 

Bild 2 ArkKurs DL

 

blog comments powered by Disqus