Möten mellan älvarna

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Den här utställningen handlar om länets äldsta historia, den så kallade förhistorien. Från den tiden finns inga skrivna källor som kan berätta om människornas liv. De enda källorna är fornlämningar och fornfynd.

I alla tider har vårt län varit en mötesplats där människor från olika kulturer träffats och bytt kunskap med varandra. De stora vattenstråken har varit viktiga. I ett väglöst land färdades man på vattnet och isarna. Vid älvar, åar och sjöar byggde man sina hus och levde sina liv.

Människorna har lämnat spår efter sig. Fornlämningarna hittar du ute i Ångermanlands och Medelpads kulturlandskap, här i utställningen hittar du fornfynden. Tillsammans med forskarnas tolkningar, konstnärernas bilder och naturens eget råmaterial berättar fynden om länets stenålder, bronsålder och järnålder.

Titta på föremål

Här kan du titta på några av föremålen i utställningen och få veta mer om dem.

Klicka på bilderna!

 

Bild på pilspets

Bild på glasögonspänne

Bild på glasbägaren från Holm

Bild på T-format redskap

Bild på hästskoformat spänne

Bild på brakteat

 

blog comments powered by Disqus
 

Mötet mellan älvarna tak

Bild på stenyxor